จมน้ำวังสะพานท่าศาลา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ทีมธาสว่างนครลำปาง รับแจ้งจากกู้ภัยเกาะคามีผู้สูญหายภายในน้ำ บริเวณสะพานท่าศา

ค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำ บริเวณบ้านเข้าซ้อน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 18.39.ทีมปฏิบัติการใต้น้ำทีมธาราสว่างครลำปาง สนับสนุนสมาคมกู้ภัยเกาะคา ค้

รับแจ้งผู้สูญหายภายใน บ้านจู๊ด ม.10 ต.ลำปางหลวง ม.10 อ.เกาะคา จ.ลำปาง (13/11/66)

ทีมธารา หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง รับการประสานจาก สมาคมกู้ภัยเกาะคา ขอสนับสนุนทีมประดาน้ำ(ทีมธารา) หน