งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี เครือกู้ภัยสว่าง ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567

วันที่ 14 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.00 น. สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน นำโดย คุณนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ นายกสมาค

พิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าครั้งที่ 2 มูลนิธิสว่างคีรีธรรมสถาน จังหวัดเลย

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประธานสมาคมสว่างนครลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการสว่างนครลำปาง ร่วมงานพิธีเปิดผ้า

ร่วมงานพิธีปิดป่าช้า บำเพ็ญกุศลให้กับศพไร้ญาติ ณ สุสาน มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงติ๊ง

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน ร่วมงานพิธีปิดป่าช้า บำเพ็ญกุศลให้กับศพไร้ญาติ ณ ส

พิธีเปิดวิหารเซียนซือ มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน จ.หนองคาย

วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2567 คุณสุระโยธิน-คุณนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ ประธานและคณะกรรมการสมาคมสว่างนครลำปา

โรงทานให้กับผู้ร่วมงานหล่อพระ ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ ลำปาง

29 เมษายน 2567 สมาคมสว่างนครลำปาง ร่วมกับ เจเจพาร์ทลำปาง นำโดย นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ (สว่าง1) , สุระ

งานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ครั้งที่ 7 มูลนิธิสว่างเมตตา นครราชสีมา

วันที่ 17 เมษายน 2567 สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน ร่วมพิธีเปิดแพรคลุมป้ายงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้าง

ร่วมงาน “มหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ครั้งที่ 5 ” ณ มูลนิธิสว่างพรกุศล

วันที่ 30 มีนาคม 2567 สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน(เม่งปังเซียงตั๊ว) นำโดย ประธานนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ (ส

พิธีสวดมนต์ พระโพธิสัตว์กวนอิม องค์โป๊ยเซียนโจวซือ เทพเจ้ากวนอู เทวอาจารย์

26 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 คณะสวดมนต์ นำโดย ดร.โกศล จึงเสถียรทรัพย์ พิธีสวดมนต์ พระโพธิสัตว์กวนอิม อง

ร่วมจัดโรงทาน วัดเมาะพัฒนามหามงคล บวงสรวง ยกฉัตร ยอดพระธาตุ

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. นำโดย สุระโยธิน ธนะสุวัตถิ์ (สว่าง2) คณะกรรมการสมาคมสว่างน

เปิดผ้าแพรคลุมป้าย งานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ครั้งที่ 5 จังหวัดระยอง

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2567 ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการ สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน นำโดย นางนพวรรณ ธ