25/20-21 ซอย อัสสัมชัญพลาซ่า ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อสมาคม

  • 25/20-21 ซอย อัสสัมชัญพลาซ่า ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
  • 054-221666
  • 054-221888

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญ สักการะองค์โป๊ยเซียนโจวซือ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง

img not found
แปดเซียน,โป๊ยเซียนโจวซือ
เกี่ยวกับเรา

“สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน (เม่งปังเซียงตั๊ว)"

จัดตั้งเมื่อวันที 10 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นลำดับที่63 ในเครือข่ายกู้ภัยสว่างประเทศไทย

สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง จัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรสาธารณกุศลโดยไม่หวังผลตอบแทน ให้การช่วยเหลือด้านบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน บรรเทาสาธารณภัย และให้การช่วยเหลือในด้านกิจการสาธารณกุศลตลอด 24 ชั่วโมง

ในพื้นที่รับผิดชอบเขตเทศบาลนครลำปาง และสนับสนุนกิจการอื่นๆที่ได้รับมอบหมายที่ได้รับการร้องขอไม่ว่าจากภาครัฐและหรือเอกชน ไม่ว่าจะในเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ใกล้เคียงและหรือทั่วราชอาณาจักร

ศูนย์การเรียนรู้สว่างนครลำปาง
ศูนย์การเรียนรู้สว่างนครลำปาง

การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

#ภาคประชาชนทั่วไป สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน และหน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง เปิดอบรมการเรียนรู้ หลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ( Emergency First Aid and Basic Life Support: EFA&BLS ) สามารถนำไปใช้จริงและทดสอบปฏิบัติการปั๊ม CPR ด้วยตนเองแบบตัวต่อตัว ด้วยหุ่นจำลองที่ได้รับมาตรฐาน

img not found

#ภาคอาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน และหน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง เปิดอบรมผู้ช่วยครูผู้สอนฯ EFA&BLS level 2 สำหรับนำไปออกสอนให้กับประชาชนทั่วไป และได้ใบรับรองจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

img not found
หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง

ข่าวสารงานกู้ชีพ-ภู้ภัย / กิจกรรมต่างๆ

( 1 มีนาคม 25666 ) อุบัติเหตุรถจักรยาน 2 ล้อปั่นล้มด้วยตนเอง ทางเข้าชุมชนบ้านดง ต.บ่อแฮ้ว เทศบาลนครลำปาง
( 8 พฤศจิกายน 2564 ) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน จังหวัดลำปาง
( 26 สิงหาคม 2564 ) ผอ.ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง อบรมให้ความรู้ในการใช้ ชุด PAPR แก่ หน่วย SCOT หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง
( 1 สิงหาคม 2564 ) สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน พรัอมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ และอาสา ได้ร่วมกันประกอบที่นอน จำนวน 150 เตียง รพ.สนาม ศาลากลางจังหวัดลำปาง
( 16 กันยายน 2563 ) โครงการอิ่มใจผู้ให้สุขใจผู้รับกับสว่างนครลำปาง ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง