SawangNews

ข่าวสารการบริจาค / เทศกาลงานบุญ

SawangNews

ข่าวสารงานกู้ชีพ-กู้ภัย / กิจกรรมต่างๆ

ทีมธาราสว่างนครลำปาง เข้าร่วมการฝึก “หลักสูตรการดำน้ำเพื่อการกู้ภัย” ชมรมจิตอาสาหนุมาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ทีมธาราสว่างนครลำปาง เข้าร่วมการฝึก “หลักสูตรการดำน้ำเพื่อการกู้ภัย&#82

อ่านต่อ >
Skip to content