ประชุมสามัญประจำปี ในเครือ “เม่งเลี้ยง” ประจำปี 2566

สมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน สระบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสามัญประจำปี ในเครือ “เม่งเลี้ยง” ประจำปี 2566 สมัยที่ 19 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 โดยมี ท่านวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม นายกสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุม มีท่านวิบูลย์ สุขอนันตธรรม นายกพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสระบุรี กล่าวต้อนรับ ในที่ประชุมมีสมาคม/มูลนิธิในเครือสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์ฯ เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ทั่วประเทศ ในที่ประชุมได้กำหนดการประชุมประจำปี 2567 ณ มูลนิธิสว่างธารณกุศลสถาน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งต่อไป

#พุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี

#สมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย

#ประชุมคณะกรรมการในเครือเม่งเลี้ยง

#เม่งเลี้ยง