หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง ร่วมซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์กราดยิงในห้าง

หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ห้างบิ๊กซี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์กราด

ฝึกอบรมการแต่งชุดปฏิบัติการช่วยเหลือ ผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดลำปาง

#สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน#ประชาสัมพันธ์ . . สมาคมสว่างนครลำปางฝึกอบรมการแต่งชุดปฏิบัติการช่วยเหลือ

กู้ภัยสว่างนครลำปางจัดกำลังสนับสนุนจังหวัดลำปางตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19

#สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน#ประชาสัมพันธ์ . . สมาคมสว่างนครลำปางจัดเจ้าหน้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่จิตอาส