โรงทานให้กับผู้ร่วมงานหล่อพระ ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ ลำปาง

29 เมษายน 2567 สมาคมสว่างนครลำปาง ร่วมกับ เจเจพาร์ทลำปาง นำโดย นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ (สว่าง1) , สุระโยธิน ธนะสุวัตถิ์ (สว่าง2) คณะกรรมการสว่างนครลำปาง จัดโรงทานให้กับผู้ร่วมงานหล่อพระ ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ ลำปาง