เปิดศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางนงคราญ คชรักษา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

#สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน#ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564

. . ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวหลังเป็นประธานเปิดประชุมและมอบใบประกาศรับรองการผ่านเกณฑ์การประเมินจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน ซึ่งมีนางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ เป็นนายกสมาคมฯ และได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมและสอนให้แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติการประชาชนและผู้สนใจได้เรียนรู้และฝึกการทำ CPR และ AED การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานโดยในวันเปิดศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางนงคราญ คชรักษา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นพ.นพดล สุวรรณ หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการรพ.ลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นทางการและเปิดอบรมรุ่นแรกแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติและประชาชนผู้สนใจจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง

. . ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวต่ออีกว่าศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินที่ผ่านการรับรองจากสพฉ. สามารถเปิดสอนจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (ระดับ 1) ให้แก่เครือข่ายและประชาชนผู้สนใจได้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติการอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยและประชาชนที่สนใจในพื้นที่จังหวัดลำปางตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งเป็นการส่งเสริมมีทักษะการให้ประชาชนมีความรู้ปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตซึ่งอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสพฉ.

ภาพ/ข่าว

#สว่างนครลำปาง

#明邦善壇

– – – – – – –

ศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24ชั่วโมง

054-221666

054-221888