หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง ร่วมกับเจเจพาร์คลำปาง แจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน

#สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน#ประชาสัมพันธ์

. . แจกสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภคแก่ประชาชนชาวลำปางช่วงโควิด 19

ภาพ/ข่าว

#สว่างนครลำปาง

#明邦善壇

– – – – – – –

ศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24ชั่วโมง

054-221666

054-221888