สถานที่ก่อสร้างวิหาร 8 เซียน สว่างนครลำปาง

พิธีกำหนดตำแหน่งจัดสร้าง “เทววิหาร8เซียน “หน้ำเยี้ยงไท้” สว่างนครลำปางธรรมสถาน “

Skip to content