สมาคมสว่างนครลำปางบริจาคเครื่องหน้ากากป้องกัน โควิด-19 สำหรับผู้ปฏิบัติงานให้กับ รพ.ค่าย

#สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน#ประชาสัมพันธ์

. . สมาคมสว่างนครลำปางบริจาคเครื่องหน้ากากป้องกัน โควิด-19 สำหรับผู้ปฏิบัติงานให้กับ รพ.ค่าย

ภาพ/ข่าว

#สว่างนครลำปาง

#明邦善壇

– – – – – – –

ศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24ชั่วโมง

054-221666

054-221888