วิสัยทัศน์

” ชาวลำปางปลอดภัย บรรเทาภัยประชาเป็นสุข การแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับมาตรฐานสากล “