ร่วมพิธีลงเสาเข็มเทววิหาร8เซียน และพิธีวางศิลาฤกษ์หอวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ประธานสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน นำโดย นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ (สว่าง1) และ นายสุระโยธิน ธนะสุวัตถิ์ (สว่าง2) คณะกรรมการสมาคม ร่วมงาน พิธีลงเสาเข็มเทววิหาร8เซียน และพิธีวางศิลาฤกษ์หอวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม ณ มูลนิธิสว่างอุตรดิตถ์ธรรมสถาน