ร่วมงานเปิด เทวสถานสว่างบริบูรณ์ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

20-21 พฤศจิกายน 2566

ประธาน นพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ และรองประธาน สุระโยธิน ธนะสุวัตถิ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน เดินทางมาร่วมงานเปิด เทวสถานสว่างบริบูรณ์ “เม่งมั้วเซียงไท้ วิหาร8 เซียน(สาขา1) มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

โดยมี นายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม

นายกสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย(เม่งเลี้ยง) เป็นประธานในพิธี

พร้อมร่วมทำบุญ จากเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปาง

ขอพรให้พี่น้องประชาชนชาวหัวหินทุกท่านๆมีสุขภาพพลานมัยแข็งแรง ขออำนาจ องค์โป๊ยเซียนโจวซือ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองค์ ประทานพร ให้ท่านผู้บริจาคทรัพย์และครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ ร่ำรวย ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง