ร่วมงานพิธีปิดป่าช้า บำเพ็ญกุศลให้กับศพไร้ญาติ ณ สุสาน มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงติ๊ง

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน ร่วมงานพิธีปิดป่าช้า บำเพ็ญกุศลให้กับศพไร้ญาติ ณ สุสาน สว่างเมตตานครราชสีมา มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงติ๊ง นครราชสีมา เนื่องด้วย มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงติ๊ง จัดงานมหากุศลล้างป่าช้าเก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่ 7 กว่า 2.5 พันศพ

✅#ร่วมทำบุญกับสมาคมสว่างนครลำปาง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ชื่อบัญชี (Account Name)

สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน

เลขบัญชี (Account Number) 020106552743

#ต้องการโลงบริจาคฟรี โทร.054-221666 , 054-221888