พิธีเปิดวิหารเซียนซือ มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน จ.หนองคาย

วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2567 คุณสุระโยธิน-คุณนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ ประธานและคณะกรรมการสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน ร่วมพิธีเปิดวิหารเซียนซือ และที่ทำการมูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน เม่งกงเซี่ยงตั๊ว อ.เมือง จ.หนองคาย