พิธีสวดมนต์ พระโพธิสัตว์กวนอิม องค์โป๊ยเซียนโจวซือ เทพเจ้ากวนอู เทวอาจารย์

26 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 คณะสวดมนต์ นำโดย ดร.โกศล จึงเสถียรทรัพย์ พิธีสวดมนต์ พระโพธิสัตว์กวนอิม องค์โป๊ยเซียนโจวซือ เทพเจ้ากวนอู เทวอาจารย์

เพื่อเป็นสิริมงคล ณ ศาเจ้าสมาคมสว่างนครลำปาง พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ อาสาฯ

#สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน