ฝึกอบรมการแต่งชุดปฏิบัติการช่วยเหลือ ผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดลำปาง

#สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน#ประชาสัมพันธ์

. . สมาคมสว่างนครลำปางฝึกอบรมการแต่งชุดปฏิบัติการช่วยเหลือ ผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว

#สว่างนครลำปาง

#明邦善壇

– – – – – – –

ศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24ชั่วโมง

054-221666

054-221888