งานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ครั้งที่ 7 มูลนิธิสว่างเมตตา นครราชสีมา

วันที่ 17 เมษายน 2567 สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน ร่วมพิธีเปิดแพรคลุมป้ายงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ครั้งที่ 7 และอัญเชิญกระถางธูปทอง ขึ้นประดิษฐานบนแท่นบูชาในมณฑลพิธี ณ มูลนิธิสว่างเมตตา จ.นครราชสีมา โดยกำหนดการงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ (ล้างป่าช้า) ปี 2567 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 14 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2567 รวม 64 วัน