กู้ภัยสว่างนครลำปางจัดกำลังสนับสนุนจังหวัดลำปางตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19

#สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน#ประชาสัมพันธ์

. . สมาคมสว่างนครลำปางจัดเจ้าหน้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่จิตอาสา ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตั้งโรงพยาบาลสนามให้รองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น

ภาพ/ข่าว

#สว่างนครลำปาง

#明邦善壇

– – – – – – –

ศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24ชั่วโมง

054-221666

054-221888