ประชาชนร่วมทำบุญกับหน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2566

#สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน#ประชาสัมพันธ์ . . ประชาชนร่วมทำบุญกับ #หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง&nbs

ประชาชนร่วมทำบุญกับหน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

#สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน#ประชาสัมพันธ์ . . ประชาชนร่วมทำบุญกับ #หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง และสักกา

หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง ร่วมกับเจเจพาร์คลำปาง แจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน

#สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน#ประชาสัมพันธ์ . . แจกสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภคแก่ประชาชนชาวลำปางช่ว

สมาคมสว่างนครลำปางบริจาคเครื่องหน้ากากป้องกัน โควิด-19 สำหรับผู้ปฏิบัติงานให้กับ รพ.ค่าย

#สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน#ประชาสัมพันธ์ . . สมาคมสว่างนครลำปางบริจาคเครื่องหน้ากากป้องกัน โควิด-19

นายกสมาคมสว่างนครลำปางฯ ได้จัดกิจกรรมชื่อ “#โครงการอิ่มใจผู้ให้สุขใจผู้รับกับสว่างนครลำปาง”

#สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน#ประชาสัมพันธ์ . . #หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง นำโดย “คุณนพวรรณ ธนะสุ