สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน (เม่งปังเซียงตั๊ว) 明邦善壇
sawangnakornlampang63@gmail.com
054 221 666 , 054 221 888

แชร์หน้านี้  แชร์หน้านี้

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ( อบรมวันที่ 30/10/64 )
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08:00 น. ( อ่านแล้ว 1250 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
(Emergency First Aid and Basic Life Support: EFA&BLS) ระดับ 1(Provider) วันเสาร์ที่ 30/10/64
** ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านแต่งกายชุดสีเหลือง กางเกงสีดำ หรือ สีกรม **

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดตาม ลิงค์รายงานตัวได้ที่เว็บไซต์ และ เฟสบุ๊ค

[ ++คลิกเพื่อรายงานตัว++ ]
( เข้ากลุ่มโดยตั้งชื่อ ชื่อจริง นามสกุลจริง ไม่ต้องมีคำนำหน้า )
[ ศูนย์การเรียนรู้สว่างนครลำปาง ]


1.    นางสาวพัชธิชา วรรณศิลป์
2.    นาย นฤเบศร์ นิ่มตรง
3.    นาย ศุภชัย โฉมเฉลา
4.    นางสาวชรินทร์ทิพย์ อธิพรม
5.    ส.ต.หญิง ธนพรรณ ใจปินตา
6.    ส.ท.หญิงชุติมา เทพพรมวงค์
7.    นายณัฐพล ใจนิการ
8.    ส.ต.หญิง กรกนก เผือกใจแผ้ว
9.    น.ส สิรินธนัน ศรัณย์วีรภพ
10.    นายภานุวัฒน์ วงศ์ยศ
11.    นางสาว ปาลิดา ต้อนรับ
12.    นาย ธีระวัฒน์ โคบุตร
13.    นาย ณัฐพนธ์ ดวงแก้วสุข
14.    น.ส.นรีภรณ์ มัดทุ
15.    นายทศวรรษ สิทธินาม
16.    นาย วินัย โท๊ะลาบุตร
17.    นาย พงศธร สันป่าแก้ว
18.    นางสาวจิรัญญา ต๊ะฟู
19.    นาย ทัตดนัย โท๊ะลาบุตร
20.    นาย ณัฐพล วิเศษ
21.    นายวัชรพงษ์ เตชะ
22.    นายอัครพนธ์ พรมอะริยะ
23.    นางสาวณัฐญานันท์ สมบัติใหม่
24.    นาย ศรราม จินา
25.    นายอิงครัต หมื่นมู
26.    นายทวีศักดิ์ ปิ่นแจ้
27.    นายปรเวท กีรติเสริมสิน
28.    นาย กฤษฎา อุตบัววงค์
29.    น.ส.วุฒิพร ทองพล
30.    นาย อุดมศักดิ์ มีจันทร์
31.    นางสาว อริสรา มาลา
32.    นาย วิทวัส ตัวใหญ่
33.    นางสาว จิดารัตน์ ฟ้าคำตัน
34.    นายจิรภัทร เทพอินทร์
35.    นายภิญโญ วงค์ดาว
36.    นาย นิธิศ ดำริชัยมงคล
37.    นางวลีย์รัตน์ วิภาศรีนิมิต ไลนส์
38.    นางสาววิจิตรา ศรีเรืองพันธ์
39.    นางสาว สิรินทร์ยา เรือนเป็ง
40.    นาย ฉัตรชัย สายคำฟู
41.    นาย วิทวัชร์ ฟูอ้าย
42.    น.ส.ปัทมากรณ์ ปุกคำ
43.    น.ส วาสนา แซ่โหงว
44.    นายรณนภา  วรรณโชติ
45.    นาย กรีระวัฒน์ รักบุตร
46.    นายสุริยา เกตตะพันธุ์
47.    นางรัตน์มณนรา อินต๊ะวงค์
48.    น.ส. พิมพร พรายศรี
49.    นายฤทธิ์ดำรง มงคลสรรพ์
50.    น.ส.ธันญาศิริ ฝั้นหล้า