สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน (เม่งปังเซียงตั๊ว) 明邦善壇
sawangnakornlampang63@gmail.com
054 221 666 , 054 221 888

แชร์หน้านี้  แชร์หน้านี้

สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน (เม่งปังเซี่ยงตั๊ว) จัดประเพณีทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 22:20 น. ( อ่านแล้ว 416 ครั้ง )

#สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน 

 สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน (เม่งปังเซี่ยงตั๊ว) จัดประเพณีทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564

โดยวันนี้ พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น. แจกสิ่งของให้กับผู้นำชุมชนไปแจกจ่าย แต่ละชุมชน จำนวน 200 ชุด

----------------------------------------------

ประวัติและความหมาย “พิธีทิ้งกระจาด”

การทิ้งกระจาด นี้ชาวจีนเรียกกันว่า ซีโกว 施孤 แปลว่าการให้ทานแก่วิญญาณไร้ญาติ หรือโพวโต่ว普度 แปลว่าการโปรดสัตว์โดยทั่วไป พิธีทิ้งกระจาดยังนิยมเรียกเป็นภาษาจีนว่า อูหลั่งเซ่งหวย 盂蘭勝會 แปลว่างานบุญอุลลัมพนะ โดยนำมาจาก วันอุลลัมพนะ ทางพุทธศาสนามหายาน

พิธีทิ้งกระจาด เป็นพิธีกรรมจีนอย่างหนึ่งที่นิยมจัดขึ้นในเทศกาลต่างๆของชาวจีน คำว่าพิธีทิ้งกระจาดนี้เป็นการเรียกอย่างไทย โดยนำมาจากการสร้างกระจาดทาน ถวายกัณฑ์เทศน์ ตามคตินิยมบำเพ็ญมหาทานบารมี อย่างพระเวสสันดรโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่มีอยู่แล้วในสังคมไทย ซึ่งแต่เดิมตามธรรมเนียมของชาวจีนสิ่งของที่จะแจกเป็นทานจะบรรจุลงใน กระจาดไม้ไผ่สานมัดด้วยตอก เรียกว่าโกวไท 孤篩 แปลว่า กระจาดทาน ซึ่งเป็นที่มาให้สังคมไทยเรียกพิธีนี้ว่าพิธีทิ้งกระจาด

ภาพ/ข่าว

#สว่างนครลำปาง

#明邦善壇

- - - - - - -

ศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24ชั่วโมง

054-221666

054-221888