สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน (เม่งปังเซียงตั๊ว) 明邦善壇
sawangnakornlampang63@gmail.com
054 221 666 , 054 221 888

พนักงานประจำ

นายบุญธฤต ธนะสุวัตถิ์
หัวหน้ากู้ภัย ( กู้ภัย 1 )


นายตรัยเทพ ตฤษณารมย์
กู้ภัย 2

นายกรกิจ ใหม่กิตติ
กู้ภัย 3

นางสาวสุนารี พานธงรักษ์
กู้ภัย 4

นางสาวมณฑา คำจันทร์ทิพย์
กู้ภัย 5


นายสิทธิชัย เชื้ออภัย
กู้ภัย 6

ส.อ. ณัฐพงษ์ ช่วงจันทร์
กู้ภัย 7

นายพัชรพล อ่ำแสง
กู้ภัย 8

นายการุณ ไชยากูล
กู้ภัย 11


นายยุทธนา เป็งขวัญ
กู้ภัย 12

นายธรรมนาท ล่ำต่ำ
กู้ภัย 14

นายกิตติศักดิ์ วิวงค์
กู้ภัย 15

นายสมโภช แสนสมบัติ
กู้ภัย 17


นายอนาวิน ชมพูศรี
กู้ภัย 18