สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน (เม่งปังเซียงตั๊ว) 明邦善壇
sawangnakornlampang63@gmail.com
054 221 666 , 054 221 888

ช่องทางร่วมทำบุญ และ บริจาคสิ่งของ

สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเพื่อสาธารณกุศล
ขอบุญกุศลนี้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง   เลขที่ 098-8-48127-0 

บริจาคโดยตรงที่ สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน (เม่งปังเซียงตั๊ว) 
25/20-21 โครงการอัสสัมชัญพลาซ่า ถ.สุเรนทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

แจ้งความจำนงให้เจ้าหน้าที่สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน
ไปรับได้ตามสถานที่ ที่ท่านสะดวก