สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน (เม่งปังเซียงตั๊ว) 明邦善壇
sawangnakornlampang63@gmail.com
054 221 666 , 054 221 888

สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน (เม่งปังเซียงตั๊ว) ในวันที 10 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นลำดับที่63

เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 คณะบุคคลได้ทำหนังสือยื่นต่อนายกสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย เพื่อขอเข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคีในเครือข่ายสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์ฯ และขอจัดตั้งหน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปางในเครือข่ายกู้ภัยสว่างประเทศไทย และได้รับการอนุญาตจัดตั้งสมาคมในนาม “สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน (เม่งปังเซียงตั๊ว) ในวันที 10 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นลำดับที่63 ในเครือข่ายกู้ภัยสว่างประเทศไทย โดยมี นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ เป็นนายกสมาคมสว่างนครลำปางฯคนแรก (จนถึงปัจจุบัน)

สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน 25/20-21 ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง 52000  
ศูนย์ประสานงานหน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปางธรรมสถาน ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมทั้งคอยอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ คอยสนับสนุนยานพาหนะ เคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตตามการร้องขอของพนักงานสอบสวนและจากญาติของผู้เสียชีวิต ร่วมทั้งบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ ให้การสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามที่ได้รับฝึกฝนอบรมมา โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆ โดยมีคณะผู้บริหารของมูลนิธิสว่างจากทั่วประเทศ และผู้บริหารองค์กรเอกชนต่างๆในจังหวัดลำปางกว่า 200 คนเดินทางมาร่วมงานและร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิสว่างนครฯใว้ใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือสังคมส่วนรวมเป็นจำนวนเงินกว่า 3 แสนบาท

โดยก่อนหน้าที่ทางสำนักเทศบาลนครลำปาง ได้จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปาง(อป.พร.) ขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้สถานการณ์และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดลำปางมีความเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นรวมทั้งสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย มีเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ดังนั้นคณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง โดยนางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ จึงได้มีการประสานงานกับคณะผู้บริหารกับพุทธมามะกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ที่มีหน่วยกู้ภัยอยู่ในเครือสว่างมากถึง 43 หน่วย ที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆใน 35 จังหวัด ให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมการกุศลขึ้นในนาม สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถานไปเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน เป็นเครือข่ายที่ 47 ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน และพร้อมที่จะออกให้ความช่วยเหลือประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ เอกชนได้ในทุกๆ พื้นที่ตามที่ได้รับการร้องขอ